Τα πρώτα βήματα

Το πρώτο στραγαλάδικο ανοίγει γύρω στο 1910 στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, από την οικογένεια Μπαλαμούτσου.